کد ویدیو: 125455 تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
در حال بارگذاری ویدیو ...

iPhone 7 Review: 4 Months Later!

رییس تورباستان شناسی ایتالیایی در تپه آناقیزلی چورس

یوسف غیورزاده گردشگر ورییس تورباستان شناسی ایتالیایی در تپه آناقیزلی روستای چورس تاریخی همراه با همسرش وبا همراهی مترجم ایرانی رییس تورباستان شناسی ای

ارسال نظر